Sale szkoleniowe w siedzibe Automobilklubu Polskiego

Sale szkoleniowe w siedzibe Automobilklubu Polskiego

Historia Automobilklubu Polskiego jest bardzo bogata. Organizacja ta cieszy się wielką tradycją i długimi dziejami, w czasie których nieustannie działał na rzecz promocji motoryzacji w Polsce i polepszania bezpieczeństwa na polskich drogach. Również dzisiaj Klub prowadzi ożywioną działalność, na różne sposoby starając się docierać do polskich kierowców i realizować swoją misję. (więcej…)