Pierwszym etapem egzaminu na prawo jazdy jest zdanie części teoretycznej, która obejmuje wiedzę o zasadach ruchu drogowego, a także podstawy udzielania pierwszej pomocy.

Każda szkoła prawa jazdy w Warszawie, która organizuje kursy dla przyszłych kierowców, ma w swojej ofercie zarówno część praktyczną jak i zajęcia teoretyczne, które najczęściej prowadzone są w formie wykładów. Niektóre ośrodki mają też alternatywne formy wykładów.

Automobilklub Polska oferuje kilka możliwości przyswojenia wiedzy teoretycznej, potrzebnej do egzaminu na prawo jazdy. Oprócz tradycyjnych wykładów, które odbywają się dwa razy w tygodniu, można też zdecydować się na kurs weekendowy. Zaczyna się on w piątek wieczorem, a potem wykłady kontynuowane są w sobotę i niedzielę. Inną opcją jest samodzielne przerobienie materiału dzięki platformie e-learningowej.

Przygotowanie do teoretycznej części egzaminu na prawo jazdy można zrealizować w dowolnej opcji, dopasowanej do możliwości czasowych i indywidualnych preferencji kursanta.