Wynajmując sale szkoleniowe i konferencyjne zwykle zwracamy uwagę zarówno na ich wielkość, jak i lokalizację. Okazuje się jednak, że nie są to wcale wszystkie czynniki, do których przywiązuje się wagę. Pewne znaczenie ma także element, który coraz częściej określa się mianem kreatywnego wnętrza. O czym zatem tak naprawdę jest mowa?

Osoby, które zatrudnia AutomobilKlub Polski i które odpowiadają za wynajem sal na cele szkoleniowe podkreślają, że terminu tego nie da się wyjaśnić z użyciem jednego tylko słowa. Na kreatywne wnętrze składa się więc kolor, jaki posiadają sale szkoleniowe w Warszawie, ich oświetlenie, wielkość okien oraz możliwość zmieniania położenia miejsc siedzących dla kursantów tak, aby było im jak najwygodniej. Warto zwrócić uwagę również na to, że kreatywność wnętrza tylko pozornie nie ma wpływu na poziom merytoryczny organizowanych w nim szkoleń. W rzeczywistości m duże znaczenie dla sposobu, w jaki jest ono postrzegane i sprawia, że osoby, które się w nim znajdują, czują się w nim dobrze.